The Necronomicon Wiki

Op deze Wikia staan artikelen die ik letterlijk heb overgenomen uit boeken, websites of andere bronnen. Hierdoor zal ik sommige copyright-rechten hebben geschonden. Mocht u hier aanstoot aan geven, stuurt u mij een e-mail en ik zal uw stuk zodoende wijzigen dat de inhoud, met andere woorden, hetzelfde blijft.

Omdat ik niet wil dat deze copyrightschendingen zich door mijn doen over het internet verspreiden, verzoek ik vriendelijk maar dringend om de artikelen niet over te nemen op uw eigen website zonder mij er eerst over te informeren.

Mocht u eventueel juridische problemen krijgen met het gekopieerde artikel, doe ik afstand van de rechten van het overgenomen artikel en wijzig ik de inhoud van het artikel op de Wikia.