FANDOM


670px-Nuremberg chronicles - Strange People - Umbrella Foot (XIIr)

A monopod. From the Nuremberg Chronicle (1493).

Monopods (ook sciapods, skiapods, skiapodes, Monocoli) zijn mythologische dwerg-achtige wezens met een enkele grote voet dat zich van zijn dikke been uitbreid vanaf zijn torso. De naam Skiapodes is afgeleid van σκιαποδες -schaduwvoet in het Grieks, monocoli van μονοκωλοι- een-benig in het Grieks.


Verwijzingen in de voormoderne geschiedenisEdit

Skiapodes zijn vermeld in Aristophanes spel "The Birds", voor het eerst gespeeld in 414 voor Christus.

Ze waren beschreven door Pliny de Oude in Naturalis Historia. Hij beschrijft hoe reizigers hun ontmoetingen en bezichtingingen van de Skiapodes in India beschrijven, en registreert hun verhalen. Pliny merkt op dat de eerste ontmoetingen vermeld waren door Ctesias in zijn boek India, een verslag van de visie van Perzen uit India welke alleen nog maar uit delen bestaat. Pliny beschrijft de Skiapodes als volgt (Naturalis Historia 7:2):

Hij [Ctesias] sprak ook over een ander ras van mensen, welke bekend staan als Monocoli [een-benig], die maar een been hebben, maar in staat zijn om met een verbasingwekkende behendigheid te springen. Dezelfde mensen zijn ook bekend als Sciapodae [schaduwvoet], omdat zij de gewoonte hebben om op hun rug te liggen, in tijden van extreme hitte, en zichzelf te beschutten tegen de zon door de schaduw van hun voet.

Philostratus vermeldde Skiapoed in zijn Life of Apollonius of Tynae, welke geciteerd zijn door Eusebius in zijn Treatise Against Hierocles. Apollonius van Tynae geloofde dat de Skiapodes in India en Ethiopië leven, en vraagt de Indische wijze Larkhas over hun bestaan.

De legende van de Skiapodes is tijdens de Middeleeuwen bewaard gebleven. Isodore van Seville noemt deze vreemde wezens in zijn Etymologiae.

OorsprongEdit

Volgens Carl A.P. Ruck verwijst het bestaan van de Monopod naar de Vedische Aja Ekapad ("Ongeboren een-voet"), een bijnaam voor Soma (een botanische god, welke later in een maangod transformeerde). Aangezien Soma een botanische god was, zou de enkele voet de stengel van een psycho-actieve plant of peddestoel representeren.

Het is ook mogelijk dat de mythe afgeleid is van een verkeerde interpretatie is van de oefening van een Indische yogi (Sadhu) die soms mediteert op één voet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.