The Necronomicon Wiki
Advertisement

St Barbara.jpg

Sint Barbara (Heilige Barbara, Barbara Alippius) is de patrones van alle mijnwerkers. Zij dankt haar populariteit aan het feit dat zij patrones is van de zalige dood. Wie haar aanbidt en plots sterft, ziet zich toch verzekerd van biecht en sacramenten, en dus een gang naar de hemelse zaligheid. Ze wordt in de gehele westerse wereld tot op de dag van vandaag aanbeden. Bij de ingang van een mijn zal mens dikwijls het beeld aantreffen van 'Sinte Barbara', zoals in Kerkrade.

Geschiedenis[]

In de vijfde eeuw woonde er in Ippona, een stad in afrika, een oude soldaat, Narzale Alippius, die ook alchemie beoefende. Hij had een mooie dochter, Barbara geheten die net als hij uitzonderlijke gaven had. Alippius onderwees haar in de alchemie en samen ontdekten ze een buitengewoon explosieve stof. Op een dag verschenen de Vandalen voor de poorten van Ippona. Zij wierpen liijken van krijgsgevangenen en van onschuldige vrouwen en kinderen in de stadsgrachten.

Ondraaglijke stank en pest maakten de bewoners wanhopig. De oude Alippius en Barbara brachten redding door een zeer brandbare stof over de lijken uit te gieten. Het vuur vernietigde de lijken en de pest verdween. Maar Alippius stierf hierbij een heldendood. Hij werd geraakt door een vijandige pijl. Toen probeerden de Vandalen 's nachts de stad in te nemen, maar Barbara verlichtte met behulp van bepaalde stoffen de gehele omgeving. De stad viel na vijftien maanden. Moordend en plunderend trokken de Vandalen de stad binnen. Barbara vluchtte in het klooster en toen de plunderaars hier ook binnendrongen, liet ze het gebouw door middel van een mij opblazen. Barbara, de kloosterzusters en de Vandalen werden onder het puin begraven.

Vertellingen[]

  • Vlak voor de feestdag van Sint-Barbara hoorde een groep mannen op een kolenpost in de Domaniale mijn bij Kerkrade plotseling een harde en schelle kreet, als van een vrouw. Ze riep: 'Vlucht! Vlucht!' De mijnwekers wiepen onmiddelijk hun gereedschappen neer en liepen wat ze lopen konden. En ze waren nog maar net bij de schacht, toen ze een donderend geraas achter zich hoorden: het water brak door. Gelukkig waren ze tijdig genoeg bij de schacht om allen opgehaald te worden, hoewel de laatste mijn al gedeeltelijk onder water stond.

Bronnen[]

  1. Mysteries in Limburg, ISBN 10 90 229 9240 3
Advertisement