FANDOM


2009-08-05-01

De Sint Nicolaaskerk, of Hervormde of Grote Kerk is het historische kerkgebouw van Sprang, die in 1997 samen met het dorp Waspik is opgegaan in de gemeente Waalwijk. Toen er in 1612 de zuidwesthoek van de toren instortte, enkele jaren na de inbezitneming van de kerk door de Hervormden, waarbij viel 250 m² steen uit het gebouw viel, verbonden de Katholieken hier verschillende legendes aan.

GeschiedenisEdit

Terwijl in 1313 voor het eerst sprake was van Sprang, bleek er zich in 1325 reeds een kwartkerk te bevinden. Deze was ondergeschikt aan de parochie te Loon op Zand, waarvan het patronaatsrecht berustte bij de Abdij van Tongerlo. De kapel was gewijd aan de Heilige Nicolaas.

Geleidelijk werd de kapel uitgebreid, eerst met een koor (omstreeks 1400), daarna met een zuidelijk dwarspand (begin 15e eeuw), een noordelijk dwarspand (midden 15e eeuw), de uitbreiding van het schip met drie traveeën (einde 15e eeuw) en in 1475 ten slotte kwam de toren gereed. Voorts een sacristie (einde 16e eeuw).

In 1612 stortte de zuidwesthoek van de toren in, enkele jaren na de inbezitneming van de kerk door de Hervormden. Hierbij viel 250 m² steen uit het gebouw.

LegendesEdit

De mensen van Spang hadden verschillende verhalen gegeven aan het voorval:

  • Maria zou de kerk door dit gat verlaten hebben en vervolgens zou de duivel door het gat naar binnen zijn gekomen. Daarom was het gat niet te dichten. Het gat werd inderdaad slechts provisorisch gerepareerd, met een houten schot, en bleef vervolgens drie eeuwen lang bestaan. Pas bij de restauratie van 1911 werd het definitief gedicht. (1)
  • Toen de protestanten de kerk binnenrukten konden ze het Lieve-Vrouwebeeld maar niet te pakken krijgen. Toen iemand het wilde grijpen vloog het beeld door de muur naar buiten, een flink gat achterlatend. Wat men ook probeerde en hoe men ook aan het metselen sloeg, telkens vielen de stenen er weer uit. Het duurde lang voordat de betovering verbroken was, maar de plaats van het gat weten ze nog aan te wijzen. (2)

BronnenEdit

  1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hervormde_kerk_%28Sprang%29
  2. Spokerijen in de Meijerij en de Langestraat, ISBN 90 288 3516 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.